Logo mobifone Logo mobifone

Hướng dẫn khách hàng bán VAS Hướng dẫn khách hàng bán VAS Hướng dẫn khách hàng bán VAS
 Tra cứu số khuyến khích
  Đầu số  :      Nhập số       Gói Cước  
Ví dụ : *999 tìm 3 số cuối, *9999* tìm 4 số giữa, 0907* tìm số có đầu là 0907,*98*89* tìm theo dạng 98a89.