Logo mobifone Logo mobifone

Hướng dẫn khách hàng bán VAS Hướng dẫn khách hàng bán VAS Hướng dẫn khách hàng bán VAS
 Tra cứu số khuyến khích
  Đầu số  :      Nhập số       Gói Cước  
  Loại số  : 
Ví dụ : *999 tìm 3 số cuối, *9999* tìm 4 số giữa, 0907* tìm số có đầu là 0907,*98*89* tìm theo dạng 98a89.
Nhóm gói 2: DN45; KN69; VNPOST75; DN80; GM9000; MF99 ***-*** Nhóm gói 1: DN145; KN149; MF149; DN180; MF199; VNPOST200
CK500: Cam kết cước 500K/tháng * CK400: Cam kết cước 400K/tháng
CK300: Cam kết cước 300K/tháng * CK250: Cam kết cước 250K/tháng * CK150: Cam kết cước 150K/tháng